Skip to content

ReumaNetAmsterdam is een unieke samenwerking tussen reumapatiënten en de diverse gespecialiseerde zorgverleners met als doel de samenwerking op het gebied van de reumazorg in de regio groot-Amsterdam te verbeteren. Het is een kwaliteitsnetwerk waarbinnen de reumapatiënt centraal staat en de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

De gespecialiseerde reuma fysiotherapeut kijkt naar uw algehele lichamelijke status en functioneren, geeft voorlichting en overlegt zo nodig met andere betrokken hulpverleners.

Middels advies (o.a. hulpmiddelen, schoeisel), houdingscorrectie, (huiswerk-)oefeningen en trainingen wordt er gekeken of er, ondanks de aanwezigheid van reuma aandoening, op een hoger niveau gefunctioneerd kan worden. Dit kan worden bereikt door het vergroten van kracht, conditie, lenigheid en coördinatie en wordt uiteraard afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.

Rik de Lange is bij ons de specialist op het gebied van reuma.

https://www.reade.nl/reumatologie/reumanetamsterdam/

Beschikbare praktijken

Purmerend

Back To Top