Skip to content

Nek

Klik op een praktijk bij jou in de buurt en plan meteen een afspraak in.

Middenbeemster
Monnickendam
Purmerend
Volendam
Zaandam

Wat zijn nekklachten?

Nekpijn komt vaak voor. Ongeveer 65% van de mensen heeft wel eens last van nekpijn. De meeste mensen met nekklachten hebben last van een zeurend, stijf gevoel in de nek. De pijn ontstaat vaak acuut. Soms is er sprake van begeleidende klachten zoals hoofdpijn, klachten van het aangezicht of juist in een arm.

Hoe ontstaan nekklachten?

De pijn kan allerlei oorzaken hebben. Spieren, gewrichten, zenuwen kunnen allen een rol spelen. Ook emoties, stress en andere factoren zijn van invloed. Meestal gaat de pijn snel over en is de klacht binnen enkele weken voorbij. Soms houden de klachten langer aan. Wanneer de nekpijn langer dan 3 maanden duurt of regelmatig terugkeert spreekt men van een chronische aspecifieke nekklacht. Dat wil niet zeggen dat het niet meer over kan gaan.

Bij oudere mensen vaak veroorzaakt door slijtage. Bij jongeren speelt een overbelasting van spieren, pezen en wervelgewrichten een belangrijke rol. Een goede lichaamshouding, voldoende sportiviteit en ontspanning kan klachten voorkomen.

Hoe kan fysiotherapie u bij nekklachten helpen?

De fysio-/ manueel therapeut bij Kernpraktijken screent uw klacht en beoordeelt hierbij de ernst. 
Na onderzoek wordt uw klacht geclassificeerd, de diagnose bepaald namelijk welke behandeling er nodig is. Kernpraktijken beschikt over eigen specifieke behandelplannen. Zowel de diagnose als het behandelplan wordt met u besproken. Uiteraard verwachten wij dat ook u zich inspant om tot een goed herstel te komen.

Acute nekpijn

Wat is acute nekpijn?

Plotselinge hevige nekpijn, stijve spieren, (spannings)hoofdpijn of uitstralende pijn naar uw schouders of armen.
Acute nekpijn of aspecifieke mechanische nekpijn kan verschillende oorzaken hebben. 
Spanningen, overbelasting of een verkeerde houding worden vaak als boosdoener gezien. 

Hoewel de klachten vaak heftig zijn is het beloop van acute nekpijn gunstig en verdwijnen de nekklachten na enkele dagen tot weken.

Nekhernia

Wat is een nekhernia?

Een hernia is een scheur in de tussenwervelschijf, waardoor er zwelling in het wervelkanaal ontstaat Deze zwelling kan op een armzenuw gaan drukken, waardoor er naast nekpijn heftige armpijn kan ontstaan.
Ook de huid kan anders aanvoelen (gevoelloos of juist geïrriteerd) of is er sprake van krachtverlies in de door de beklemde zenuw aangestuurde spieren.

Hoe ontstaat een nekhernia?

Hoe een hernia ontstaat is niet geheel duidelijk maar houding (veel zitten), gebrek aan gezonde lichaamsbeweging en zware werkzaamheden (veel tillen, bukken en draaien) kunnen een rol spelen. In bepaalde families komen hernia’s vaker voor. 
Gelukkig herstelt 80% van de hernia’ s op een natuurlijke wijze zonder operatie.

Hoe kan fysiotherapie u bij een nekhernia helpen?

Wanneer na onderzoek uw fysiotherapeut of huisarts een hernia vermoed wordt op basis van de ernst van de klachten zorgvuldig gekozen voor welk traject wordt gekozen.

Bij een hernia zorgt een combinatie van rust, oefentherapie en medicatie in 80% van de gevallen voor verbetering. Uw fysiotherapeut bij Kernpraktijken kan u hierbij begeleiden. Daarbij geven we ook praktische adviezen voor uw houding tijdens bijvoorbeeld zitten en tillen. We zorgen gelijktijdig dat u in conditie komt of blijft.

Soms kan alleen een herniaoperatie in het ziekenhuis oplossing bieden. De fysiotherapeut bij Kernpraktijken overlegt met u de opties en houdt ruggenspraak met uw huisarts of specialist. 
Na een operatie begeleiden wij u naar een goed herstel.

Artrose van de nek

Wat is nek artrose?

Artrose, spondylose, degeneratie of is een natuurlijk verouderingsproces van de wervelkolom. Hierbij ontstaan er veranderingen in de wervels, de gewrichten en het tussenliggend kraakbeen (tussenwervelschijven). Artrose komt vaker voor bij oudere mensen dan bij jonge mensen. 
In de volksmond wordt deze aandoening ‘slijtage’ genoemd.
 Artrose geeft zeker niet altijd klachten, maar kan wel één van de oorzaken zijn van acute of chronische nekklachten.

Hoe ontstaat nek artrose?

Men denkt dat de oorzaak van versnelde artrose ligt in het ‘overbelasten’ van de wervelkolom als gevolg van zware beroepen (stukadoors, schilders e.a.) of langdurig werken in dezelfde houding
(computer e.a.). Daarnaast kan de oorzaak liggen in het aanwezig zijn van onderliggende kwalen als bijvoorbeeld reumatoïde aandoeningen, een doorgemaakt trauma of een verslechterde voedingstoestand van het gewricht (mogelijk als gevolg van roken of hart- en vaatproblematiek).

Artrose kun je niet voorkomen. Het is namelijk een ‘normaal’ proces dat uw lichaam en uw gewrichten veranderen naarmate u ouder wordt. U kunt dit proces wel beïnvloeden door zo gezond mogelijk te eten, zo goed mogelijk in conditie te blijven en niet te roken.

Hoe kan fysiotherapie u bij nek artrose helpen?

De wervelkolomspecialisten van Kernpraktijken kunnen u uitstekend adviseren en behandelen bij het herstellen van de klachten bij artrose. De behandeling wordt per persoon bepaald en is afhankelijk van de hulpvraag.

Whiplash

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een plotselinge beweging waarbij het hoofd hevig naar voren en daarna naar achteren geslingerd wordt. Er zijn verschillende oorzaken die een whiplash kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een kop-staartbotsing of een ongelukkige val, duiken in ondiep water of een onfortuinlijke kopbal bij voetbal.

Een whiplash kan tal van klachten geven.

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Uitstralende pijn naar de schouders en armen
 • Vermoeidheid en slecht kunnen slapen
 • Concentratieproblemen en vergeetachtigheid
 • Emotionele instabiliteit
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid.

Gevolgen

Bij de meeste patiënten verdwijnen de klachten binnen een half jaar, maar bij een kleine minderheid blijven de klachten aanwezig. Doordat whiplash wetenschappelijk niet aantoonbaar is, krijgen veel whiplashpatiënten waarbij de klachten aanhouden te maken met problemen in het werk, met verzekeringen en medische keuringen. Soms is er sprake van verhaalschade omdat de oorzaak van het ongeval buiten uzelf ligt. Mede daarom is het van belang kort na het ongeval uw klachten goed in te inventariseren.

Hoe kan fysiotherapie u bij een whiplash helpen?

Het vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek zijn de basis voor het stellen van de eerste diagnose. 
Het is bekend dat actief blijven de kans op chronische klachten vermindert. Uw fysiotherapeut adviseert u en helpt u een goede houding aan te nemen en de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de belastbaarheid. U krijgt oefeningen om de nek- en rugspieren sterker te maken, waardoor de halswervelkolom stabieler wordt.

Hoofdpijn

Hoofdpijn kent veel vormen en variaties. Sommige hoofdpijn kent korte maar heftige ‘aanvallen’. Andere vormen zijn constant aanwezig, sluimeren en kosten veel fysieke en mentale energie.
Vaak bent u dan tot weinig in staat.
Een goede diagnose is van belang om een juiste behandeling in te kunnen zetten.
De vier meest voorkomende vormen van hoofdpijn zijn:

Cervicogene hoofdpijn

Bij 0,4 tot 2,5 % van de Nederlandse bevolking komt cervicogene hoofdpijn voor. Bij mensen met chronische hoofdpijn is dit 20%. Hoofdpijn wordt cervicogeen genoemd wanneer de gewrichten van de halswervelkolom de oorzaak van de hoofdpijn zijn.

Kenmerken:

 • Pijn verergert bij sommige bewegingen van de nek. 
Er kan overgevoeligheid zijn voor licht of geluid of misselijkheid als bijverschijnsel
 • De pijn kan minder worden door bepaalde houdingen of beweging van de nek
 • De pijn is meestal eenzijdig aanwezig in voorhoofd, achterhoofd, slaap of oogkas met eventueel uitstraling naar de bovenrug of armen
 • De pijn zit diep en kan matig tot heftig zijn
 • De pijn voorkomen in aanvallen en kan onbehandeld uren tot dagen duren.
 • Is goed te behandelen met fysiotherapie/ manuele therapie

Migraine

Migraine is een aanvalsgewijze hoofdpijn die in Nederland bij 16% van de bevolking voorkomt. 
Er is sprake van migraine als er minstens vijf aanvallen per jaar zijn.

Kenmerken:

 • De pijn is eenzijdig
 • Duur van de migraine is 4-72 uur
 • Beurs, bonzend en kloppend karakter
 • Herhalende aanvallen van matig tot hevig
 • Bijverschijnselen zoals misselijkheid en braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.
(niet altijd voorkomend)
 • Lichamelijke activiteit verergert de klacht.
 • Voorafgaand aan de migraine kan er sprake zijn van een aura (lichtflitsen of wazig zien)
 • Is een indicatie voor fysiotherapie

Spanningshoofdpijn – Tension type headache

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. 30 tot 78% van de bevolking heeft wel eens last van spanningshoofdpijn. Er is sprake van spanningshoofdpijn wanneer er 10 episodes of meer per jaar zijn. De pijn kan 30 min tot 7 dagen duren of chronisch zijn. Gemiddeld komt deze hoofdpijn voor tussen de 30 en 39e jaar. Er is sprake van spanningshoofdpijn wanneer er wordt voldaan aan twee van de onderstaande criteria.

 • De pijn is tweezijdig
 • Klemmend en drukkend gevoel. Kan ook aanvoelen als een strakke band om het hoofd.
 • De hoofdpijn is mild tot matig
 • Ontstaat voornamelijk tijdens stressvolle periodes
 • De pijn wordt niet erger door bewegen
 • Is een indicatie voor fysiotherapie

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een ondraaglijke eenzijdige hoofdpijn rondom het oog of aan de zijkant van het hoofd waaraan 0,4 % van de bevolking lijdt. Men spreekt van deze hoofdpijn bij minimaal vijf aanvallen per jaar. Een clusteraanval duurt 15 minuten tot 80 minuten. Daarnaast moet de hoofdpijn aan één van de onderstaande criteria voldoen.

 • Traanvorming in het oog
 • Verstopte neus
 • Oedeemvorming in het ooglid
 • Vernauwing van een pupil of hangend ooglid
 • Zweten op gezicht of voorhoofd

Clusterhoofdpijn is geen indicatie voor fysiotherapie en dient te worden doorverwezen naar een specialist.

Hoe kan fysiotherapie u bij hoofdpijn helpen?

Veel mensen hebben een combinatie van verschillende vormen van hoofdpijn.
 Bij Kernpraktijken brengen we de klachten uitgebreid in kaart, geven we adviezen en beschikken we over veel behandelmethodes (manuele therapie, oefentherapie, dry needling etc.) die bijdragen aan herstel van uw klachten.

Torticollis

Wat is torticollis?

De letterlijke vertaling van torticollis is draaihals. Torticollis wordt ook wel scheefhals genoemd en is een aandoening waarbij het hoofd scheef staat. Er zijn twee verschillende vormen van torticollis (ook bekend als spasmodische torticollis): een niet-acute vorm en een acute vorm.

Hoe ontstaat een acute torticollis?

Torticollis kan acuut ontstaan wanneer iemand een verkeerde beweging maakt. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het sporten of bij een val.

Daarnaast kan torticollis bij kinderen plotseling ontstaan:

 • Bij een KNO-infectie. Wanneer dit het geval is dan noemt men dit het syndroom van Grisel.
 • Na blootstelling aan kou. De spieren worden hierdoor stijf, waardoor een tijdelijke torticollis kan ontstaan. Meestal is deze torticollis na drie dagen al afgenomen en kan het hoofd weer in een rechte positie gebracht worden.

Klachten en symptomen van torticollis

 • Pijn en stijfheid in de nek (vaak aan een kant)
 • Hoofd staat gedraaid en gebogen naar de niet pijnlijke kant
 • Spierspanning in de nek
 • Bijna onmogelijkheid om de ‘normale’ stand van de nek aan te nemen

Hoe kan fysiotherapie u bij een torticollis helpen?

Bij Kernpraktijken zullen de gespecialiseerde fysiotherapeuten bij een acute torticollis op een verantwoorde en gecontroleerde wijze samen met u aan het werk gaan. Het probleemgebied zal gereactiveerd en gemobiliseerd moeten worden. Hierdoor zal het bewegen weer mogelijk zijn.

Op welke locatie wilt u behandeld worden?

Onze nek specialisten staan voor u klaar.

Back To Top