skip to Main Content

Netwerk

Ketenzorg en multidisciplinaire trajecten worden steeds belangrijker. Vandaar dat we vanuit Kernpraktijken initiatieven in de regio ondersteunen en mee helpen opzetten.

Kernpraktijken is aangesloten bij de volgende netwerken:

In Nederland zijn meer dan 20 regionale schouder netwerken. Deze netwerken hebben o.a. als doel om kennis met elkaar te delen, kwaliteit te waarborgen en samenwerking met orthopeden te verbeteren. De netwerken richten zich op het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen bij mensen met schouderpijn. Al deze regionale netwerken zijn onderdeel van Schouder Netwerk Nederland.

De schouderspecialisten van Kernpraktijken zijn lid van Schouder Netwerk Amsterdam en Schouder Netwerk Zaanstreek. Om lid te worden van een Schouder Netwerk moet de fysiotherapeut aan een aantal eisen voldoen, zoals het volgen van specifieke cursussen en actieve deelname aan netwerk bijeenkomsten.

Meer informatie over het Schouder Netwerk vindt u op:

www.schoudernetwerk.nl
www.schoudernetwerkamsterdam.nl

In Nederland zijn meer dan 20 regionale schouder netwerken. Deze netwerken hebben o.a. als doel om kennis met elkaar te delen, kwaliteit te waarborgen en samenwerking met orthopeden te verbeteren. De netwerken richten zich op het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen bij mensen met schouderpijn. Al deze regionale netwerken zijn onderdeel van Schouder Netwerk Nederland.

De schouderspecialisten van Kernpraktijken zijn lid van Schouder Netwerk Amsterdam en Schouder Netwerk Zaanstreek. Om lid te worden van een Schouder Netwerk moet de fysiotherapeut aan een aantal eisen voldoen, zoals het volgen van specifieke cursussen en actieve deelname aan netwerk bijeenkomsten.

Meer informatie over het Schouder Netwerk vindt u op:

www.schoudernetwerk.nl
www.schoudernetwerkzaanstreek.nl

Het Rugpijnnetwerk is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen in en rond Amsterdam. Door gebundelde krachten en korte lijnen tussen de verschillende disciplines, kan optimale kwaliteit van zorg geboden worden voor rug- en nekklachten van patiënten. Het gaat hierbij zowel om rugzorg met als rugzorg zonder operatie.

Rugpijn

Rugpijn is een veelvoorkomende klacht in Nederland. Het kan uw dagelijkse bezigheden behoorlijk dwarszitten. Rugpijn is een ruim begrip: het is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug. De therapeuten die zijn aangesloten bij het Rugpijnnetwerk hebben als doel zo snel mogelijk grip te krijgen op uw rugpijn en u van uw klachten af te helpen.

Heeft u vragen over het Rugpijnnetwerk? Uw fysiotherapeut binnen Kernpraktijken staat voor u klaar!

Meer informatie is te vinden op www.rugpijnnetwerk.nl

Claudicatio intermittens
Kernpraktijken is aangesloten bij het ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van vaatartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Patiënten met etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden klasse II fontaine) kunnen na verwijzing van de huisarts of vaatchirurg in aanmerking komen voor een specifieke en individueel afgestemde looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut. Deze looptraining volgt een wetenschappelijk vastgesteld protocol met de duur van een jaar.

Gestreefd wordt om de gesuperviseerde looptraining zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt te laten plaatsvinden. Iedere drie maanden worden de loopbandtest en vragenlijsten herhaald om de voortgang in de gaten te houden. De verwijzer wordt daarvan op de hoogte gehouden.

Om lid te worden van het Claudicatio Netwerk moet de fysiotherapeut aan meerdere eisen voldoen, zoals het volgen van specifieke opleidingen en actieve deelname aan het netwerk.

Meer informatie is te vinden op www.etalagebenen.nl

Kernpraktijken is aangesloten bij het Netwerk Longfysiotherapie Waterland, een netwerk van fysiotherapeuten, longartsen en longverpleegkundigen.

Het netwerk Longfysiotherapeuten is een initiatief van het Waterland Ziekenhuis en fysiotherapie praktijken uit Purmerend en omgeving. Het netwerk bestaat sinds 2004 en in 15 jaar tijd uitgegroeid tot een regionaal netwerk waarin samenwerking en kwaliteit vooropstaan.

Het netwerk bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een longaandoening, zoals COPD, astma of andere long aandoeningen. De longartsen en longverpleegkundigen van het Dijklanderziekenhuis, longverpleegkundigen Evean en fysiotherapeuten nemen deel aan het netwerk en overleggen meerdere malen per jaar. De zorgverleners zijn specifiek deskundig en stemmen de behandeling goed op elkaar af.

Het netwerk heeft een nauwe samenwerking met huisartsen in de omgeving.

Bekijk de folder Netwerk Longfysiotherapie Waterland

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Parkinson kan problemen veroorzaken met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met de dagelijkse activiteiten, behandelen en begeleiden. Deze gespecialiseerde zorgverleners vormen samenwerkingsverbanden per regio.

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

Parkinson Café

In Purmerend is er een initiatief een Parkinson Café op te zetten: Het Parkinson Café is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners/mantelzorgers. Zij kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Naast een informatief gedeelte is er ook ruimte voor ontspanning.

Onno Mantel (Fysiotherapie Beemster), Leila Bessais (Fysiotherapie Ooster Ee) en Mariëtte van Kooten (Fysiotherpie Weidevenne) zijn voor deze specialisatie aanspreekpunt. Zij zorgen er voor dat de kennis over deze specialisatie optimaal in de vestiging wordt gebruikt, zodat u altijd verzekerd bent van de beste behandeling.

De meeste patiënten met functionele neurologische stoornissen hebben meer dan één symptoom. Over het algemeen worden deze symptomen gezien als onderdeel van één aandoening in plaats van verschillende individuele aandoeningen.

Door wetenschappelijk onderzoek wordt de ingewikkeldheid van wat er mis gaat in het zenuwstelsel nu een beetje beter begrepen. Een aantal processen in het zenuwstelsel werden vergeleken met kleine volume knoppen. Bij bijvoorbeeld chronische pijn zijn deze volume knoppen open gedraaid, waardoor deze mensen met chronische pijn gevoeliger zijn geworden voor signalen die pijn kunnen veroorzaken. Als deze signalen sterker worden waargenomen, wordt meer pijn ervaren.

We moeten nog veel leren over de manier waarop het zenuwstelsel werkt, en dus ook over wat er verkeerd gaat bij functionele symptomen, maar het is niet meer een compleet mysterie.

Lees hier meerover functioneel neurologische stoornissen.

ReumaNetAmsterdam is een unieke samenwerking tussen reumapatiënten en de diverse gespecialiseerde zorgverleners met als doel de samenwerking op het gebied van de reumazorg in de regio groot-Amsterdam te verbeteren. Het is een kwaliteitsnetwerk waarbinnen de reumapatiënt centraal staat en de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

De gespecialiseerde reuma fysiotherapeut kijkt naar uw algehele lichamelijke status en functioneren, geeft voorlichting en overlegt zo nodig met andere betrokken hulpverleners.

Middels advies (o.a. hulpmiddelen, schoeisel), houdingscorrectie, (huiswerk-)oefeningen en trainingen wordt er gekeken of er, ondanks de aanwezigheid van reuma aandoening, op een hoger niveau gefunctioneerd kan worden. Dit kan worden bereikt door het vergroten van kracht, conditie, lenigheid en coördinatie en wordt uiteraard afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.

Rik de Lange is bij ons de specialist op het gebied van reuma.

Lees meer op www.reade.nl.

Back To Top