Skip to content

Jaarlijks gaan zo’n 115 miljoen mensen van jong tot oud met klachten naar de fysiotherapeut. Deze klachten kunnen vanuit vele hoeken ontstaan, zoals sportblessures, klachten door een verkeerde beweging, slijtage van het lichaam, revalidatie of chronische aandoeningen. Het zijn allemaal redenen die pijn kunnen veroorzaken en waarbij de fysiotherapeut kan helpen.

Fysiotherapie is een specialisme dat zich bezighoudt met het bewegend functioneren van de mens. Fysiotherapie is een gerichte behandelmethode bij klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel je bewegingsapparaat genoemd.

Fysiotherapie bij Kernpraktijken

Het doel van Kernpraktijken is dat u zo snel mogelijk weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt.

Onze fysiotherapeuten pakken problemen aan bij de kern. Er wordt uitgebreid geïnventariseerd en onderzocht. Alle facetten die uw klachten mogelijk hebben veroorzaakt of in stand kunnen houden worden besproken. Vanuit deze inventarisatie wordt een gericht behandelplan opgesteld om uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dankzij onze vijf gespecialiseerde praktijken in Zaanstreek-Waterland, kunt u bij Kernpraktijken terecht voor veel soorten klachten. Samenwerking is onze kracht!

Back To Top