skip to Main Content

Ketenzorg

Voor de patiënt is het belangrijk dat wij zorgverleners dezelfde taal spreken en dat de juiste dingen gedaan worden op het juiste moment. Kernpraktijken draagt daar aan bij binnen diverse zorgketens. Zo maken wij met huisartspraktijken afspraken over diagnostiek en behandeling.

Maandelijks is er binnen Kernpraktijken een gemeenschappelijk orthopedisch spreekuur, waarbij de  verwijzend huisarts, fysiotherapeut en orthopedisch chirurg met elkaar de patiënt kunnen beoordelen om tot een afgestemd onderzoeks- en behandelplan te komen.

Kernpraktijken neemt deel aan het netwerk voor Looptherapie Purmerend (Claudicationet), het COPD netwerk Waterland, Schoudernetwerk Amsterdam en er is een schouderpoli Zaanstad. In het verlengde hiervan hebben wij het test- en expertisecentrum KernKinetics geopend in het Waterland Ziekenhuis Purmerend.

Back To Top