skip to Main Content

ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Parkinson kan problemen veroorzaken met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met de dagelijkse activiteiten, behandelen en begeleiden. Deze gespecialiseerde zorgverleners vormen samenwerkingsverbanden per regio.

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

Parkinson Café
In Purmerend is er een initiatief een Parkinson Café op te zetten: Het Parkinson Café is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners/mantelzorgers. Zij kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Naast een informatief gedeelte is er ook ruimte voor ontspanning. U kunt zich aanmelden voor of informatie aanvragen over het Parkinson Café.

Onno mantel (Fysiotherapie Beemster), Leila Bessais (Fysiotherapie Ooster Ee) en Mariëtte van Kooten (Fysiotherpie Weidevenne) zijn voor deze specialisatie aanspreekpunt. Zij zorgen er voor dat de kennis over deze specialisatie optimaal in de vestiging wordt gebruikt, zodat u altijd verzekerd bent van de beste behandeling.

Back To Top