skip to Main Content

Wat zijn etalagebenen?

Claudicatio intermittens is de naam voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen, ook wel bekend als etalagebenen. De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil moeten staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage.

Hoe ontstaat Claudicatio Intermittens?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagader-verkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan een zuurstoftekort. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen die pijnkrampen in de spieren veroorzaken.

Klachten bij Claudicatio Intermittens

Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, vakantie, huishoudelijke en sociale activiteiten. Andere klachten van een vernauwing kunnen zijn: koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen, droge schilferende huid, verdikte teennagels en vertraagde nagelgroei.

Wat kan fysiotherapie voor u doen?

Na een eerste onderzoek door de vaatchirurg of huisarts worden patiënten in eerste instantie doorverwezen naar de fysiotherapeut voor een gesuperviseerde looptraining. De looptraining heeft tot doel de pijnvrije en de maximale loopafstand te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten wordt gestimuleerd waardoor er meer zuurstofrijk bloed naar de benen wordt verplaatst. Hierdoor treden minder hevige of minder snel klachten op in de benen en zal herstel bij klachten sneller plaats vinden. Een voorwaarde van de looptraining is dat deze met regelmaat gedaan wordt. Onderzoek wijst uit dat alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet het gewenste resultaat oplevert. Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt en de training wordt niet lang genoeg volgehouden.

Door begeleide looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut te volgen, wordt u gestimuleerd om het programma vol te houden. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de mogelijkheid om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van houding en looppatroon, algemene conditietraining en leefstijladviezen aan bod.

De fysiotherapeuten Marco Sterkenburg, Rik de Lange en Onno Mantel zijn verbonden aan ClaudicatioNet, onderdeel van Chronisch Zorgnet.

Back To Top