skip to Main Content

Verwijzing
De verwijsgegevens zijn voor ons van belang omdat mede op basis hiervan een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld kan worden.

Naast de administratieve gegevens:

Uw motivatie voor de verwijzing en vraagstelling
Relevante gegevens uit uw anamnese en onderzoek
Gegevens van aanvullend onderzoek
Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis
Vorm en moment van terugkoppeling
Op uw verzoek kunnen wij ook een éénmalig onderzoek verrichten ter ondersteuning bij uw diagnostiek, zie consult.

Back To Top