skip to Main Content

De verwijsgegevens zijn voor ons van belang omdat mede op basis hiervan een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld kan worden.

Naast de administratieve gegevens:

  • Uw motivatie voor de verwijzing en vraagstelling
  • Relevante gegevens uit uw anamnese en onderzoek
  • Gegevens van aanvullend onderzoek
  • Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis
  • Vorm en moment van terugkoppeling
  • Op uw verzoek kunnen wij ook een éénmalig onderzoek verrichten ter ondersteuning bij uw diagnostiek, zie consult.
Back To Top