skip to Main Content

Claudicatio intermittens

Kernpraktijken is aangesloten bij het Netwerk looptherapie Purmerend, een samenwerkingsverband tussen fysiotherapie praktijken en het Waterland Ziekenhuis.

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden klasse II fontaine kunnen na verwijzing van de vaatchirurg in aanmerking komen voor een specifiek en op hen afgestemde gesuperviseerde looptraining conform een vastgesteld protocol.

Gestreefd wordt om de gesuperviseerde looptraining zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt te laten plaatsvinden. Patiënten met een hoger risico binnen het perifeer arterieel vaatlijden worden om veiligheidsredenen in het ziekenhuis behandeld.

Halfjaarlijks wordt er diagnostiek herhaald, uitslagen hiervan worden door de behandelend vaatchirurg beheerd.

Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)

loopscholing klein 1

Beschikbare praktijken

Middenbeemster
Monnickendam
Purmerend

Back To Top