skip to Main Content

Fysiotherapiekosten en tarieven in 2019 bij Kernpraktijken:

Prestatie Prijs
Zitting fysiotherapie  €          37,50
Zitting bekkenfysiotherapie  €          54,35
Zitting manuele therapie  €          50,80
Zitting geriatrische fysiotherapie  €          46,75
Screening  €          17,00
Screening en intake na screening  €          54,35
Intake en onderzoek na verwijzing  €          54,35
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  €          68,20
Toeslag voor behandeling aan huis  €          18,40
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen  €          36,95
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen  €          33,70
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen  €          27,85
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen  €          54,90
Verslaglegging fysiotherapie aan derden  €          58,65
Telefonische zitting  €          16,10
Niet in te dienen bij zorgverzekeraar:
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  €          28,25
Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie  €          40,75
Niet nagekomen afspraak manuele therapie  €          38,05
Tapemateriaal  €          13,05

 

Vergoeding door uw verzekering:

Fysiotherapie wordt door de meeste verzekeraars vergoed via de basis- of aanvullende verzekering. Of de kosten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed, hangt af van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft. In het laatste geval zullen we direct declareren bij uw verzekeraar – u krijgt dan geen rekening van ons.

Heeft u fysiotherapie niet of beperkt bijverzekerd, dan brengen wij de kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen, bij u in rekening. U dient dit zelf na te kijken in uw polis!

Wilt u een Afspraak verzetten?

Dat kan gebeuren. Wilt u ons wel tijdig laten weten dat u niet kunt komen? Doet u dit minstens 24 uur van tevoren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Als u later belt wél. U kunt deze kosten dan niet declareren bij uw verzekeraar.

Prijzen Fysiofitness

De prijzen en tijden voor Fysiofitness vindt u onder Fysiofitness in het hoofdmenu.

Download de folder Fysiotherapie verzekering

Back To Top