Skip to content

Fysiotherapiekosten en tarieven in 2024 bij Kernpraktijken:

Prestatie Prijs
Zitting fysiotherapie € 45,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 65,20
Zitting manuele therapie € 61,00
Zitting geriatrische fysiotherapie € 56,10
Zitting oedeemtherapie € 56,10
Zitting oefentherapie € 45,00
Screening € 20,40
Screening en intake na screening € 65,20
Intake en onderzoek na verwijzing € 65,20
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 81,80
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 44,30
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 40,40
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 33,40
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 65,90
Verslaglegging fysiotherapie aan derden € 70,40
Telefonisch of videoconsult € 45,00
Niet in te dienen bij zorgverzekeraar:
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 33,80
Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie € 48,90
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 45,80
Niet nagekomen afspraak oefentherapie € 33,80
Niet nagekomen afspraak psychosomatische therapie € 50,30

Vergoeding door uw verzekering

Fysiotherapie wordt door de meeste verzekeraars vergoed via de basis- of aanvullende verzekering. Of de kosten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed, hangt af van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft. In het laatste geval zullen we direct declareren bij uw verzekeraar – u krijgt dan geen rekening van ons.

Heeft u fysiotherapie niet of beperkt bijverzekerd, dan brengen wij de kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen, bij u in rekening. U dient dit zelf na te kijken in uw polis!

Overeenkomsten met zorgverzekeraars

De contacten voor 2023 zijn getekend! Bij welke zorgverzekeraar u ook verzekerd bent, u kunt altijd bij ons terecht. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u een Afspraak verzetten?

Dat kan gebeuren. Wilt u ons wel tijdig laten weten dat u niet kunt komen? Doet u dit minstens 24 uur van tevoren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Als u later belt wél. U kunt deze kosten dan niet declareren bij uw verzekeraar.

Prijzen Fysiofitness

De prijzen en tijden voor Fysiofitness vindt u onder Fysiofitness in het hoofdmenu.

Download de folder Fysiotherapie verzekering

Betalingsvoorwaarden

Voor Kernpraktijk fysiotherapie Ooster Ee gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL93 INGB 0685 7585 67 ten name van Fysiotherapie Ooster Ee te Monnickendam

Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.

  1. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinnering.
  2. Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de eerste herinnering de volledige betaling is ontvangen, sturen wij een aanmaning. Deze aanmaning geldt als ingebrekestelling.
  3. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de brief aan ons te voldoen.
  4. Indien wij niet binnen 16 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment dragen wij de incasso over aan het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. te Purmerend. De buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening. Deze extra kosten zijn 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente (21%).
  5. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 
  6. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Back To Top