skip to Main Content

Haal sneller je einddoel door gerichter te trainen met Kernkinetics

KernKinetics is het test- en expertisecentrum van Kernpraktijken in het Waterlandziekenhuis te Purmerend. In dit testcentrum worden met behulp van onze expertise en met inzet van zeer geavanceerde testapparatuur zoals de Biodex revalidatieprocessen gevolgd en consultaties uitgevoerd. Alle in het Waterlandziekenhuis geopereerde knie- en heupprotheses en de voorste kruisband reconstructies van de knie worden hier op vaste momenten getest. Door uitvoerige rapportages is er nauw contact met de betrokken orthopeed en uw eigen behandelend fysiotherapeut en wordt de voortgang besproken en waar nodig middels gericht advies bijgesteld.

“Uit Biodex en microFET metingen komen uitkomsten over de kracht in de benen en armen. Door vanuit deze metingen gerichter te trainen behalen patiënten sneller hun einddoel!”

Tevens bestaat er bij KernKinetics de mogelijkheid tot consultatie. Hierbij kunnen we met behulp van onze expertise en geavanceerde meetapparatuur een gericht advies geven over een blessure of vraag van een collega fysiotherapeut of (sport)arts.

Back To Top