Ga naar hoofdinhoud

Werkwijze

Kernpraktijken is een samenwerkingsverband van 5 fysiotherapie praktijken die zich richten op het leveren van de beste fysiotherapeutische zorg.

Deze kwaliteit komt tot uiting in onze werkwijze:

 • Al onze fysiotherapeuten worden continu getraind in klinisch redeneren
 • Intern doorverwijzen is mogelijk door ons systeem van specialisaties
 • Standaard terugkoppeling naar verwijzer
 • Behandelprincipes: actieve benadering en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.
 • Wij werken met gestructureerd opgezette behandelprogramma’s

Bij Kernpraktijken werken naast algemeen fysiotherapeuten ook fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in manuele therapie, sportfysiotherapie, bekkentherapie en geriatrische fysiotherapie.

Veel van onze kennis en kunde is verwerkt in onze kernprotocollen en multidisciplinaire afspraken met andere medici en paramedici.

Verwijzing

De verwijsgegevens zijn voor ons van belang omdat mede op basis hiervan een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld kan worden.

Naast de administratieve gegevens:

 • Uw motivatie voor de verwijzing en vraagstelling
 • Relevante gegevens uit uw anamnese en onderzoek
 • Gegevens van aanvullend onderzoek
 • Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis
 • Vorm en moment van terugkoppeling
 • Op uw verzoek kunnen wij ook een éénmalig onderzoek verrichten ter ondersteuning bij uw diagnostiek, zie consult.

Directe toegang

Kernpraktijken heeft een werkwijze opgesteld met betrekking tot de directe toegankelijkheid. In eerste instantie zal worden gekeken of fysiotherapie is geïndiceerd.

Dit zal worden gedaan in een kort vraaggesprek met eventueel een aantal testen: de screening.
Na afloop hiervan zal het fysiotherapeutisch onderzoek al of niet worden opgestart.
Directe terugkoppeling naar het EMD van huisartsen is mogelijk via besloten berichtenverkeer (Zorgring).

In overleg met verwijzers zijn afspraken gemaakt over op welke wijze men geïnformeerd wil worden betreffende de fysiotherapeutische interventies.

Wilt u hier meer van weten: neem dan contact met ons op.

Consult

Ter ondersteuning van uw diagnostiek kunnen wij een éénmalig onderzoek verrichten. Een schriftelijk verzoek met vraagstelling is hierbij noodzakelijk.

U ontvangt van ons binnen een werkdag een rapportage over onze visie op het gezondheidsprobleem van de patiënt, de fysiotherapeutische mogelijkheden en zo mogelijk een prognose over de duur van de behandeling en het te verwachten resultaat.

Wij ervaren dat met het consult de samenwerking met huisartsen beter wordt, dat het vertrouwen in elkaars handelen toeneemt en dat consultaanvragen uiteindelijk leiden tot een gerichter verwijsbeleid voor fysiotherapie. Er ontstaat een beter beeld van elkaars mogelijkheden en werkwijze.

Back To Top