skip to Main Content

Het Rugpijnnetwerk is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen in en rond Amsterdam. Door gebundelde krachten en korte lijnen tussen de verschillende disciplines, kan optimale kwaliteit van zorg geboden worden voor rug- en nekklachten van patiënten. Het gaat hierbij zowel om rugzorg met als rugzorg zonder operatie.

Rugpijn

Rugpijn is een veelvoorkomende klacht in Nederland. Het kan uw dagelijkse bezigheden behoorlijk dwarszitten. Rugpijn is een ruim begrip: het is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug. De therapeuten die zijn aangesloten bij het Rugpijnnetwerk hebben als doel zo snel mogelijk grip te krijgen op uw rugpijn en u van uw klachten af te helpen.

Heeft u vragen over het Rugpijnnetwerk? Uw fysiotherapeut binnen Kernpraktijken staat voor u klaar! 

Back To Top