skip to Main Content

Claudicatio intermittens

Kernpraktijken is aangesloten bij het ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van vaatartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Patiënten met etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden klasse II fontaine) kunnen na verwijzing van de huisarts of vaatchirurg in aanmerking komen voor een specifieke en individueel afgestemde looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut. Deze looptraining volgt een wetenschappelijk vastgesteld protocol met de duur van een jaar.

Gestreefd wordt om de gesuperviseerde looptraining zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt te laten plaatsvinden. Iedere drie maanden worden de loopbandtest en vragenlijsten herhaald om de voortgang in de gaten te houden. De verwijzer wordt daarvan op de hoogte gehouden.

Om lid te worden van het Claudicatio Netwerk moet de fysiotherapeut aan meerdere eisen voldoen, zoals het volgen van specifieke opleidingen en actieve deelname aan het netwerk.

Meer informatie is te vinden op www.etalagebenen.nl

Back To Top