skip to Main Content

Bij Kernpraktijken beschikken we over (master) bekkenfysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van bekken- en bekkenbodemklachten.

Uit meerdere Kernvestigingen nemen deze collega’s deel aan de vakgroep. Zij volgen extra scholing, ter verdieping van het vak en wisselen onderling kennis uit.

Binnen Kernpraktijken werken we volgens protocollen op basis van de laatste kennis: heldere omschrijving van wat de beste onderzoek- en behandelmethode is bij de verschillende klachten.

De specialisten van onze vakgroep hebben korte lijnen met de ziekenhuisspecialisten (uroloog, gynaecoloog, MDL-arts, seksuoloog en verloskundigen)

Back To Top