skip to Main Content

De fysiotherapeuten van Ooster Ee hebben een hartelijke videoboodschap ingesproken voor al hun cliënten. Ze spreken de wens uit dat iedereen in staat is om zijn of haar gezondheid te bewaren in deze lastige tijd.

Binnen de voorwaarden die het RIVM stelt voor paramedici staan de fysio’s van Ooster Ee continu klaar voor iedereen die ze nodig heeft middels videoconsult, telefonisch consult en per mail. Zo kan iedereen die hulp of advies nodig heeft toch geholpen worden. En er wordt gedurende deze periode wekelijks een Fysiofit vanuit huis aflevering gemaakt die op YouTube wordt uitgezonden. Zo kan iedereen vanuit huis aan de kracht en conditie blijven werken. De komende periode wordt onze zorg in de praktijk stap voor stap weer mogelijk gemaakt.
Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft het beschermen van onze cliënten en het beschermen van onszelf.

We hebben daarvoor veel maatregelen genomen waarmee de regels met betrekking tot hygiëne en voldoende afstand bewaren worden gewaarborgd. Zo kan u onder de huidige omstandigheden met een veilig gevoel een beroep op ons doen.

Back To Top