Skip to content

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen.  De hersenen regelen het bewegen zoveel mogelijk automatisch, net als een automatische piloot in een vliegtuig. Alle onderdelen worden vanzelf goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en de handmatige piloot moet worden ingeschakeld oftewel, alles moet bewuster gebeuren. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Symptomen

Voorbeelden van symptomen van de ziekte van Parkinson:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals: trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Oorzaak

Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is helaas nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’ in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra).
Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.

Wat kan fysiotherapie doen?

Voor fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson is een verwijzing nodig van de huisarts of neuroloog. Meestal wordt de eerste afspraak bij voorkeur aan huis gemaakt. Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld dat is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. Uw hulpvraag, of eventueel die van uw mantelzorg, is uitgangspunt van de behandeling

De fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit, het verbeteren/remmen van achteruitgang van de conditie, balans, houding, maar ook het oefenen van transfers, in en uit bed, opstaan en het verbeteren van het looppatroon. Vaak worden hier cognitieve beweging strategieën voor gebruikt en/of cues. Ook geeft de fysiotherapeut advies en voorlichting en stemt de behandeling af met andere disciplines zoals de logopedist, ergotherapeut of diëtist.

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener

Zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

Binnen Kernpraktijken hebben wij verschillende therapeuten die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.

Back To Top