Skip to content

Wat zijn chronische lage rugklachten?

Wanneer rugklachten langer dan 3 maanden aanhouden of regelmatig terugkeren spreekt de arts van chronische lage rugklachten. De klacht gaat dan niet zomaar meer over en lijkt als het ware een eigen leven te gaan leiden. De oorspronkelijk blessure van de lage rugpijn is dan veelal verdwenen, maar de klachten blijven bestaan. We spreken dan van een aspecifieke lage rugklacht. Meestal betreft het een combinatie van factoren waardoor de klacht in stand blijft.  Dit kan samenhangen met bijvoorbeeld de uw lichaamsbouw of houding, over- of juist onder belasting, een beperkte basisconditie, ook spanningen of stress kunnen een rol spelen. Deze factoren kunnen tevens een rol spelen bij het niet-herstellen van de klachten.

Wat kan de fysiotherapeut doen?

De fysiotherapeut bij de kernpraktijken is gespecialiseerd in het stellen van de juiste diagnose. Wij zijn in staat de verschillende factoren die een rol spelen goed in kaart te brengen. We bespreken dit met u en stellen afhankelijk van de diagnose een passend behandelplan op. Ook het plan overleggen we met u.

Back To Top