skip to Main Content

Het is voor veel mensen niet duidelijk of fysiotherapie uit de basisverzekering wordt vergoed.
De basisverzekering vergoedt de therapie in bepaalde gevallen, maar wat houdt dat precies in?

Voor volwassenen:

Voor de meeste aandoeningen wordt de fysiotherapie bij volwassenen vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.  Elke verzekeraar heeft zijn eigen aanvullende pakketten met daarin  verschillende maxima in de vergoedingen voor fysiotherapie. Wees daarop attent bij het afsluiten van een verzekering. Bij sommige aandoeningen ( “chronische lijst”) wordt de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. Kijk op www.defysiotherapeut.com om te zien om welke aandoeningen het gaat. De eerste 20 behandelingen vallen daarbij niet onder de basisverzekering: deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ontbreekt een aanvullende verzekering  of is het maximum bereikt dan dient u deze sessies zelf te betalen.

Enkele uitzonderingen:

  • Fysiotherapie bij Incontinentieklachten: direct 9 x vergoeding uit de basisverzekering ( 1 maal per leven)
  • Fysiotherapie bij knie of heupartrose: direct 12 x vergoeding uit de basisverzekering ( 1 x per 12 maanden)
  • Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens: direct 37x vergoeding uit de basisverzekering

Vanaf 2019 gaat ook de vergoeding van COPD zorg veranderen:
direct vergoeding voor maximaal 70 behandelingen uit de basisverzekering  in het eerste behandeljaar.
Wees er ook van bewust dat de fysiotherapie die wordt vergoed vanuit de basisverzekering onder het verplicht eigen risico valt.
Voor fysiotherapie die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed geldt geen eigen risico.

Voor kinderen:

Bij kinderen tot 18 jaar wordt alle fysiotherapie voor de chronische lijst uit de basisverzekering vergoed.
Als het een aandoening betreft die niet op de chronische lijst staat, dan wordt de fysiotherapie in totaal maximaal 18x vergoed uit de basisverzekering. Is er meer fysiotherapie noodzakelijk, dan wordt deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Is daarbij  geen dekking vanuit de aanvullende verzekering, dan dient u ook  hier deze sessies zelf te betalen

Samenvattend zien we dat de meeste fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering  en kunnen we dus stellen dat het serieus te overwegen  is om een goede aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten als u denkt dit in de toekomst nodig te hebben.

Kijk hier voor meer informatie over tarieven en vergoedingen

Back To Top